Eekhoornhof - Schiplaken

De gemeenteraad van 26 september behandelde de ontworpen wegen voor het vroegere ‘Eekhoornhof’. CD&V had een reeks opmerkingen. Uiteindelijk moest de meerderheid toegeven dat het dossier ‘met haken en ogen aan elkaar hing’ en werd het dossier afgevoerd. Voor de plannen definitief worden, wil CD&V in dialoog treden met de buurtbewoners, omdat volgens ons een goede afstemming met Zevenbunderweg en Bosbeek absoluut noodzakelijk is.

 

De verkaveling
De initiatiefnemer voorziet een rijbaan van 4,40m met een greppel voor het regenwater in het midden. Dergelijke rijbaan is zeker geschikt voor een woonerf of een zone-30. Verder wordt een voetpad links en rechts van de rijbaan voorzien met een breedte 1,50m (inbegrepen de boordstenen). Dus, in totaal een openbaar domein van 7,20m. Dat is relatief breed en nodigt uit tot snel rijden. Dit wordt nog versterkt door het rechtlijnige karakter van de straten. Bovendien nodigen de voorziene voetpaden uit tot kriskras parkeren en moeten de gas-, elektriciteit en waterleidingen onder het voetpad worden gelegd.

Volgens CD&V zou een ‘woonerf’ beter passen bij deze verkaveling en het concept van rechtlijnige straten moet absoluut vermeden worden. Dit kan eenvoudig met de rijbaan te laten ‘verspringen’ door de strook van de voetpaden aan één zijde te leggen, zodat er een wisselende strook van een kleine 2 meter langs één kant ontstaat. Deze strook wordt bij voorkeur afwisselend ingericht met beplanting en grasdallen, zodat de wijk een groen karakter bewaart en duidelijke parkeerplaatsen heeft. Naast de rijbaan behouden we een 50cm voor de aanleg van de nutsleidingen.

Fietsverbindingen
De verkavelaar voorziet vanuit de wijk drie belangrijke, betonnen fietsverbindingen: langs de Zevenbunderweg, naar de Consciencelaan en naar het aanpalende aangrenzende natuurgebied. Dit is op zich zeer positief. Maar de fietspaden worden te smal ingetekend. De verkavelaar voorziet slechts 2m, wat in de praktijk meestal neerkomt op 1,20m. Voor een fietsweg is de aangewezen norm 2,50 tot 3,50m breed.

CD&V vraagt fietswegen van 3m breed en een strook van een halve meter links en rechts, noodzakelijk voor een goot, een degelijke fundering, bekabeling en verlichting, en voor machinaal onderhoud. In plaats van beton is CD&V voorstander om de drie fietsverbindingen uit te voeren in asfalt (tussen twee gegoten boordstenen). Dat is immers veel comfortabeler voor de fietser.

Doorsteken in de woonwijk
De verschillende doorsteekjes van 2m breed in de wijk zijn zeker een goed idee. Volgens CD&V is het echter niet nodig om deze aan te leggen in beton. Hier past beter een zgn. halfverharding die water doorlaat. Zo niet, moeten de aangrenzende eigenaars al het water van deze doorsteekjes opvangen. Wil men toch vasthouden aan een verharding, dan moet ook hier het openbaar domein breder en moet er een regenafvoer voorzien worden. Uiteraard moet deze verharding meegerekend worden in waterhuishouding, anders dreigt er elders wateroverlast.

Waterproblematiek
Voor deze wijk wordt het regenwater afgevoerd in ‘geperforeerde buizen’, waardoor regenwater deels ter plaatse infiltreert. Dat is een goede zaak indien de grootte van de buizen correct berekend is en er rekening gehouden wordt met alle reëel aangesloten oppervlaktes en met de infiltratiegevoeligheid van het terrein. Volgens ons is het verder nodig om ook uitzonderlijk omstandigheden in acht te nemen en bijkomende buffercapaciteit met een gracht te voorzien vóór de aansluiting op de riolering van de Zevenbunderweg. Anders riskeert deze wijk wateroverlast te creëren elders in Schiplaken.

Aansluiting van de wijk met de Zevenbunderweg
De voorgestelde aansluiting met de Zevenbunderweg is ondermaats. Voor de fietsers vragen we een zachtere bocht en een betere bescherming, bv. met een plantvak en een boom, zodat fietsers beschermd de rijbaan kunnen oprijden en dat automobilisten geattendeerd worden "let op, fietsers op de rijbaan". Volgens ons moet ook de situatie in de Zevenbunderweg nu bekeken worden. Iedereen is het erover eens dat die ’s ochtends een belangrijke sluiproute is. Sommige zullen vinden dat de situatie best blijft zoals ze is. Anderen zullen misschien vinden dat de zichtbaarheid en het kruispunt met de Molenheidebaan moeten verbeterd worden. Nog anderen vragen het sluipverkeer te weren door de Zevenbunderweg af te sluiten, maar dan kan het sluipverkeer zich misschien verplaatsen naar de Goorweg of de wijk Bosbeek.

 Daarom wil CD&V in dialoog treden met de buurtbewoners om voor de wijk Eekhoornhof en de ruime buurt de best mogelijke oplossing te zoeken.

Berichten en documenten
24/10/2016 - Persbericht
26/10/2016 - Persbericht
22/02/2017 - Persbericht
Zevenbunder Eekhoornhof 2016
Zevenbunder Eekhoornhof 2016 bis

Contactpersoon Dossier:
BERT MEULEMANS - Gemeenteraadslid
bert.meulemans@gmail.com
0473/93.31.31
Vogelzangwijk 14 - Boortmeerbeek


Lokale CD&V vertegenwoordiger:
Chris Truyen - Afdelingsvoorzitter
chris.truyen@cdenvboortmeerbeek.be
0474/41.50.70
Consciencelaan 5 - Schiplaken

 

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.