Voetweg 68

CD&V gemeenteraadslid Steven Van Loock heeft zich namens CD&V Boortmeerbeek de laatste weken, naar aanleiding van een vraag van enkele buurtbewoners, ingewerkt in het dossier van Voetweg 68, die verbinding geeft met Voetweg 91. De voetweg werd afgesloten door de eigenaars van een woning langs dewelke deze voetweg loopt.


Wij zijn verontwaardigd dat het college van Burgemeester en Schepenen niet overgaat tot het heropenen van de voetweg. Uit documenten beschikbaar via de gemeentelijke diensten is het volgens ons zeer duidelijk dat deze voetweg opnieuw moet opengesteld worden, en wel om volgende redenen:

  • Het gaat wel degelijk over een voetweg uit de officiële Atlas der Buurt- en voetwegen (6m breed in de doodlopende Eyselaerstraat, 1.65m breed op het stuk waar hij momenteel afgesloten is)
  • De wet op de buurtwegen en het provinciaal reglement stellen zeer duidelijk dat alles wat in de Atlas staat, niet zomaar mag afgesloten worden. De gemeente moet bij melding van afsluiting zo snel mogelijk contact opnemen met de eigenaar, met vraag van heropening. Doet de eigenaar dit niet, dan komt de politie een PV opstellen, waarmee de gemeente naar de vrederechter stapt.
  • Volgens het uittreksel uit de Atlas blijkt dat (en wij citeren): “Kosteloze afstand van vruchtgebruik aan het openbaar domein om gemeenteweg 19 (Eyselaerstraat) in een rechte lijn met voetweg 91 te verbinden”. Dit document is ondertekend door o.a. de Bestendige Deputatie en werd bevestigd door de provincie.
  • De weg werd destijds ook afgepaald.
  • Reeds in de jaren 60 was er al sprake van deze voetweg. Aangezien deze dus al meer dan 30 jaar openbaar is, is de verjaringstermijn om deze terug af te sluiten reeds lang verlopen.

Al deze argumenten werden tevens sinds enige tijd aangereikt door de aangelanden aan het college. Het is de plicht van de gemeente om alle openbare wegen open te houden en zich op te stellen als behoeder van het openbaar domein.


Wij betreuren dat, wegens de nalatige houding van het schepencollege, de buurtbewoners zich tot het vredegerecht hebben moeten wenden, en ondertussen verplicht zijn kosten te maken. Dit is de omgekeerde wereld, zoals gesteld, het is de gemeente die zich moet opstellen als behoeder van het openbaar domein en het algemeen belang.

CD&V Boortmeerbeek heeft dan ook gevraagd aan het college om deze weg direct te laten heropenen door de eigenaars, en indien dit niet gebeurd is tegen de volgende gemeenteraad zullen wij dit officieel op de agenda laten zetten om hierover te stemmen.

Documenten en berichten

02/03/2015 - Persbericht
02/06/2015 - Persbericht
09/06/2015 - Bericht
25/11/2015 - Persbericht
Affiche voetweg 68

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.